Music Projects

Bolzano

Bolzano project

Cultural highlights of the summer in Bolzano, Italy

Bolzano project

International Jazz Day

Adelaide project, Bolzano project, Concepción project, Daegu project, Glasgow project, Kansas City project, Leiria project, London project, Norrköping project, Port Louis project

Jazz Day video relay 2024